Регистрация | Забравена парола

Контакти

Адрес за кореспонденция: 

        9005 гр. Варна, ж.к. "Чайка" бл. № 128, партер                                                 

 

 

За информация и заявки:                   

 

        Телефон: 0878 287 988  (от 09.00 до 20.00 часа)                               

        E-mail: bulguide@bulguide.bg                     

 

 

 

Председател на Съюза на екскурзоводите в България:                  

        Христина Неделчева                  

        Телефон за връзка: 0889 87 56 97   (от 09.00 до 20.00 часа)                

        Имейл адрес: hristina.hr.bg@abv.bg                   

 

 

 

Данни за фактура:  

 

        Сдружение Съюз на екскурзоводите в България

        Адрес: гр. Варна, кв. Чайка

        БУЛСТАТ: 103191145

        МОЛ: Христина Неделчева  

        Банка: Първа инвестиционна банка (Fibank)

        BIC: FINVBGSF

        IBAN: BG60FINV915010UB287681  

 

 

 

На 29.05.2014 г. Съюза на екскурзоводите се присъедини към Етичния Кодекс на Световната туристическа организация към ООН - UNWTO http://ethics.unwto.org/content/private-sector-commitment-global-code-ethics-for-tourism