Регистрация | Забравена парола

Лекция на тема Геолого-геоморфоложка характеристика на българското черноморско крайбрежие

С благодарности на доц. д-р Димитър Петков Димитров и на Института по океанология - БАН, гр. Варна, за проведената лекция за членовете на Съюза на екскурзоводите в България, на дата 01.02.2019 г. 

ЛЕКЦИЯ

ТЕМА: Геолого-геоморфоложка характеристика на българското черноморско крайбрежие и ИИЗ на Р. България   

 

ЛЕКТОР: доц. д-р Димитър Петков Димитров, секция "Морска геология и археология", Институт по океанология - БАН, гр. Варна.  

 

ДАТА: 01.02.2019  /Петък/

 

ЧАС: от 13.00 до 16.30 часа  

 

МЯСТО: в Археологически музей Варна, зала ′′Одесос′′  етаж 2 (срещу стълбището)    Всички новини »