Регистрация | Забравена парола

Предложения за промени по наредбата за професията ′′ Екскурзовод′′

16-01-2019
До председателя на работната група за изготвяне на проекти за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 5 януари 2016 г.: г-жа Лиляна Арсова, главен директор на дирекция „Туристическа политика", Министерство на туризма. Уважаема Г-жо Лиляна Арсова,   Уважаеми дами и господа,     Ние, от Съюзът на екскурзоводите в България приветстваме ...

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН на СЕБ за 2019 г.

03-01-2019
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ на Съюза на екскурзоводите в България ПРЕЗ 2019 Г.   м. Януари 2019 г.     1.      ЛЕКЦИЯ № 1 ЗА 2019 г.       ТЕМА:  "Православната иконография през Средновековието и Възраждането: прилики и разлики" ЛЕКТОР: Д-р  Васил Тенекеджиев ДАТА: 18.01.2019 /Петък/ ЧАС: от 13.30 до 16.30 часа МЯСТО: в Археологически музей Варна, зала ′′Одесос′′  ...

25-10-2018
                                                  Календарен план 2018 г.   Започва сезон 2018/2019 г. за лекции, обучения и учебни маршрути за нашите членове.                  ...

Безплатна лекция за членовете на Съюза на екскурзоводите

16-10-2018
Започва сезон 2018/2019 г. за лекции и обучения на нашите членове.Предстои провеждането на безплатни лекции за членовете на Съюза на екскурзоводите. Лекция 1: На 21 Октомври ще се проведе безплатна лекция за членовете на нашия Съюз: - Дата: 21.10.2018 /Неделя/ - Час: от 14.00 до 17.00 часа - Място: Офиса на Съюза, кв. Чайка , ...

Заявки за екскурзоводско обслужване

11-05-2018
                    Заявки за екскурзоводско обслужване се приемат по имейл и телефон. Моля изпратете Вашето запитване: Имейл: bulguide@bulguide.bg           Телефон: 0878 287 988 (от 09.00 до 20.00 часа)  Лице за контакт: Христина Неделчева   Съюз на екскурзоводите в България

ОБЩО СЪБРАНИЕ - 22.03.2018 г.

23-02-2018
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ И НЕГОВИЯ ДНЕВНИЯ РЕД.  Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България" - Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.03.2018 г. от 14 ч. в залата на Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил" гр. Варна ул. „27-ми ...

Опознавателен тур до Румъния - Ноември 2017 г.

02-12-2017

09-11-2017
Скъпи колеги, Имаме удоволствието да ви информираме, че в Съюза на екскурзоводите гр. Варна започва провеждането на подготовка по конспекта (въпросник) за изпита по придобиване на правоспособност за екскурзоводи.   Както знаете, такъв изпит се провежда 2 пъти годишно от Министерството на туризма по изработен конспект. След успешно проведен изпит лицата придобиват правоспособност ...

Лекции за членовете на Съюза на екскурзоводите

25-10-2017
Очаквайте: Лекции за членовете на Съюза на екскурзоводите - през Януари 2018 г. Дата: Януари 2018 г. (датата ще бъде допълнително потвърдена)    Място: Офис на СЕБ     Тема: Лекции за праистория     1. Могилни погребения - произход, развитие, разпространение.   2. Бронзовата епоха на Балканите, етногенезис на траките.   3. Тракийските мегалити и тяхното място в европейската мегалитна традиция.       Лектор: Д-Р ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ, Археолог в Археологически ...

Екскурзия до Албания

23-10-2017
Есенна екскурзия за членове на СЕБ„ Албания",  съвместно с ЮСЕ - Бургас.ПЕРИОД: 30.10 до 05.11.2017 г. 
1 2 3 4 5 »