Регистрация | Забравена парола

Общо представяне

Съюзът на екскурзоводите в България /СЕБ/ е сдружение с нестопанска цел и дейност в обществена полза за защита на колективните интереси на екскурзоводите и обединяване на усилията им за издигане престижа на професията и нейното упражняване в името на общочовешките ценности. Регистриран е през 1990 г. по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Седалището на СЕБ е в гр. Варна. Съюзът работи като  доброволно обединение на индивидуални членове – физически и юридически лица, които приемат неговия устав и са готови да съдействуват за постигане на неговите цели.

 

       Съгласно решенията на Общото събрание от 5 април 2013 г., дейността на Съюза се ръководи от 7-членен
Управителен съвет в състав:

 

1.    Валерий Тодоров Гочев - Председател

2.    Веселина Даракчиева - Говорител на УС, E-mail: wdarakchieva@gmail.com

3.    Вяра Миткова - член на УС, Е-mail: vjara.mitkova@abv.bg 

4.    Катя Калоянова - Секретар, E-mail: catkate2@yahoo.com

5.    Костадинка Ортодоксова - Заместник Председател, E-mail: kossi@start.bg

6.    Светлана Ненчева - Завеждащ дейности на СЕБ, E-mail: snen@abv.bg

7.    Цветанка Колева - Завеждащ връзки с членовете на СЕБ, E-mail: zvkoleva@gmail.com

 

      С решение номер 221/13.05.2013 г. на Варненския окръжен съд, като представляващ Съюза е вписан Валерий Тодоров Гочев – председател на Съюза.

 

Адрес за кореспонденция:

9005 Варна, ж.к. “Чайка” бл. № 128

Телефон за връзка:
0878 287 988 (Христина Неделчева - Секретар - координатор)

E-mail: bulguide@bulguide.bg