Видове услуги

Съюзът на екскурзоводите в България и неговите членове Ви предлагат следните услуги:

Екскурзовод:

Тук можете да намерите своят професионален екскурзовод сред повече от 220-те членове на СЕБ, говорещи на повече от 20 езика.

 

Екскурзовод – шофьор:

Комплексна услуга - освен висок професионализъм в екскурзоводската професия, някои от нашите членове могат да Ви предложат и собствен транспорт или да шофират нает от Вас автомобил.

 

Преводач:

Голяма част от екскурзоводите на СЕБ са филолози или завършили специализирани езикови учебни заведения и могат да предложат висококвалифициран (устен и/или писмен) професионален превод.