Контакти

Офис адрес гр. Варна: 
гр. Варна, бул. Мария Луиза 46, ет. 1

Адрес за кореспонденция: 
гр. Варна, 9000, бул. Мария Луиза 46, ет. 1                                               

За информация и заявки:                   
Телефон: +359 878 287 988 (от 09.00 до 18.00 часа)
Имейл адрес: bulguide@bulguide.bg                     

Председател на Съюза на екскурзоводите в България: 
Христина Неделчева                   
Телефон за връзка: +359 889 87 56 97
Имейл адрес: hristina.hr.bg@abv.bg                   

Данни за фактура:  
Сдружение Съюз на екскурзоводите в България
Адрес: гр. Варна, кв. Чайка
БУЛСТАТ: 103191145
МОЛ: Христина Неделчева  
Банка: Първа инвестиционна банка (Fibank)
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG60FINV915010UB287681