Контакти

Офис адрес гр. Варна: 
гр. Варна, бул. Мария Луиза 46, ет. 1

Адрес за кореспонденция: 
гр. Варна, 9000, бул. Мария Луиза 46, ет. 1                                               

За заявки:                   
Изпратете вашето съобщение със заявка за екскурзоводско обслужване до членовете – екскурзоводи през системата за съобщения на уеб сайта или чрез съобщение до съответния екскурзовод.                     

За контакт със Съюз на екскурзоводите в България
Телефон: +359 878 287 988 (от 11.00 до 12.00 часа)
Имейл адрес: bulguide@bulguide.bg               

Данни за фактура:  
Сдружение Съюз на екскурзоводите в България
Адрес: гр. Варна, бул. Мария Луиза 46, ет. 1
БУЛСТАТ: 103191145
МОЛ: Христина Неделчева  
Банка: Първа инвестиционна банка (Fibank)
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG60FINV915010UB287681