Управителен съвет

Mандат 2018  2023 г.

Съгласно решенията на Общото събрание от 22 март 2018 г., дейността на Съюза се ръководи за периода от 2018 - 2023 г. от 7-членен Управителен съвет в състав:

Христина Красенова Неделчева - Председател

 

 

Бранимир Белчев

 

 

Димитър Росенов Йонков

 

 

Александър Фадеев Миронов

 

 

Стефан Красимиров Бозаджиев

 

 

Елена Николова Георгиева

 

 

Теодора Валентинова Калчева

 

 

Контролен съвет в състав:

Веселина Даракчиева - Председател

 

 

Румяна Стойчева

 

 

Галина Господинова

 

 

В управителния съвет от 2018  до 2022 г.

Снежана Неделчева Атанасова

 

 

Катя Станимирова Калоянова

 

 

Деница Миладинова Косева

 

 

В контролния съвет от 2018  до 2022 г.

Вяра Миткова

 

 

Mандат 2013  2018 г.

Съгласно решенията на Общото събрание от 5 април 2013 г., дейността на Съюза се ръководи за периода от 2013 - 2018 г. от 7-членен Управителен съвет в състав:

Валерий Гочев – Председател

 

 

Костадинка Ортодоксова

 

 

Цветанка Колева

 

 

Веселина Даракчиева

 

 

Катя Калоянова

 

 

Светлана Ненчева

 

 

Вяра Миткова

 

 

Контролен съвет в състав:

Атанас Атанасов – Председател – Почивай в мир!

 

 

Снежана Атанасова

 

 

Дарина Михайлова

 

 

Mандат 2008  2013 г.

Атанас Атанасов – Председател – Почивай в мир!

 

 

Mандат 2003  2008 г.

Атанас Атанасов – Председател – Почивай в мир!

 

 

Mандат 1998  2003 г.

Светлана Антонова – Председател

 

 

Mандат 1990  1998 г.

Костадинка Ортодоксова – Председател