Управителен съвет

Mандат 2023  2028 г.

Съгласно решенията на Общото събрание от 14 март 2023 г., дейността на Съюза се ръководи за периода от 2023 - 2028 г. от 7-членен Управителен съвет в състав:

Христина Красенова Неделчева - Председател

 

 

Бранимир Белчев

 

 

Светлана Стойкова Джанкова

 

 

Митко Георгиев Иванов

 

 

Стефан Красимиров Бозаджиев

 

 

Елена Николова Георгиева

 

 

Теодора Валентинова Калчева

 

 

Контролен съвет в състав:

Румяна Минчева Стойчева

 

 

Йоланта Емилова Русева

 

 

Емилия Софрониева Пеева

 

 

Mандат 2018  2023 г.

Съгласно решенията на Общото събрание от 22 март 2018 г., дейността на Съюза се ръководи за периода от 2018 - 2023 г. от 7-членен Управителен съвет в състав:

Христина Красенова Неделчева - Председател

 

 

Бранимир Белчев

 

 

Димитър Росенов Йонков

 

 

Александър Фадеев Миронов

 

 

Стефан Красимиров Бозаджиев

 

 

Елена Николова Георгиева

 

 

Теодора Валентинова Калчева

 

 

Контролен съвет в състав:

Веселина Даракчиева - Председател

 

 

Румяна Стойчева

 

 

Галина Господинова

 

 

В управителния съвет от 2018  до 2022 г.

Снежана Неделчева Атанасова

 

 

Катя Станимирова Калоянова

 

 

Деница Миладинова Косева

 

 

В контролния съвет от 2018  до 2022 г.

Вяра Миткова

 

 

Mандат 2013  2018 г.

Съгласно решенията на Общото събрание от 5 април 2013 г., дейността на Съюза се ръководи за периода от 2013 - 2018 г. от 7-членен Управителен съвет в състав:

Валерий Гочев – Председател

 

 

Костадинка Ортодоксова

 

 

Цветанка Колева

 

 

Веселина Даракчиева

 

 

Катя Калоянова

 

 

Светлана Ненчева

 

 

Вяра Миткова

 

 

Контролен съвет в състав:

Атанас Атанасов – Председател – Почивай в мир!

 

 

Снежана Атанасова

 

 

Дарина Михайлова

 

 

Mандат 2008  2013 г.

Атанас Атанасов – Председател – Почивай в мир!

 

 

Mандат 2003  2008 г.

Атанас Атанасов – Председател – Почивай в мир!

 

 

Mандат 1998  2003 г.

Светлана Антонова – Председател

 

 

Mандат 1990  1998 г.

Костадинка Ортодоксова – Председател