Как да стана член?

Съюзът на екскурзоводите в България се образува от доброволно обединени индивидуални членове – физически лица, които приемат неговия устав и са готови да съдействат за постигане на неговите цели.

С решение на Общото събрание от 28.11.2019 г. размерът на членския внос за една календарна година се определя на 50 (петдесет) лв., а за издаване на членска карта и брандирана връзка се заплаща 10 лв. еднократно.

Заплащане на членски внос в СЕБ може да направите по банков път със следните данни:

Сдружение Съюз на екскурзоводите в България
Банка: Първа инвестиционна банка (Fibank)
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG60FINV915010UB287681
Основание за плащане: Членски внос за ……. (година) на ……………(трите ви имена)

Нови членове се приемат със заявление, подписано, сканирано и изпратено по имейл до Управителния съвет на Съюза на адрес: bulguide@bulguide.bg

Формуляр на заявлението можете да изтеглите от тук:

Формуляр за членство в СЕБ

Декларация за съгласие